Poprowadź swoich klientów przez incomeIQ

Nikt do końca nie wie, co przyniesie przyszłość. Zmieniające się życiowe plany i priorytety sprawiają, że Twoi klienci w ciągu swojego życia i procesu inwestowania będą stawali w obliczu różnych potrzeb i celów finansowych, a pewne wrodzone skłonności behawioralne będą wpływały na podejmowane przez nich decyzje.

Schroders incomeIQ jest centrum wiedzy z poradami, wskazówkami i narzędziami, które pomogą Ci w zrozumieniu i podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych dla klientów, prowadzących do bardziej efektywnego realizowania ich celów finansowych. Podjęliśmy współpracę z Joe Gladstonem, behawiorystą oraz doktorem na Uniwersytecie Cambridge, w celu opracowania Testu incomeIQ, który ujawni skłonności behawioralne Twoich klientów i dostarczy użytecznych wskazówek dających Ci możliwość podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych.

Pomóż klientom zostać bardziej świadomym inwestorem i dowiedz się, jak Schroders incomeIQ może pomóc Ci w realizacji ich celów.

Poznaj potrzeby swoich klientów

Co Twoi klienci chcieliby osiągnąć w życiu, zarówno osobistym jak i zawodowym? Czy w pełni rozumieją swoje potrzeby finansowe, zarówno obecne jak i przyszłe? Poniższe materiały mogą pomóc Ci odpowiedzieć na te pytania i opracować ich własny plan finansowy.

Jakim typem inwestora jesteś?

W planowaniu potrzeb klientów nie chodzi wyłącznie o liczby – plan powinien uwzględnić ich obecną sytuację oraz realistyczną wizję życia, jakie chcą wieść w przyszłości. Jest kilka momentów w życiu, w których inwestycje przynoszące dochód mogą przyjść z pomocą. Poczynając od pokrywania kosztów edukacji dzieci, zmiany stylu życia, jak na przykład przez założenie własnej firmy, lub też zwiększenie zarobków w czasie poprzedzającym emeryturę lub w jej trakcie.

Korzystanie z inwestycji skoncentrowanych na dochodzie wymaga dogłębnego i uczciwego sprecyzowania celów klientów, zarówno osobistych, jak i finansowych oraz poziomu ryzyka, które Klienci są gotowi podjąć inwestując własne pieniądze.

Ta sekcja pozwoli zidentyfikować 4 główne etapy życia, związane z nimi zapotrzebowanie na dochód, cele oraz profile ryzyka, których określenie przyda się w rozmowie z klientami.

 • Finansowanie przyszłości

  Czy zastanawiałeś się nad tym jak pomocny w pokrywaniu kosztów wynikających z wychowywania dzieci mógłby okazać się dodatkowy dochód? Wielu rodziców czuje się w obowiązku aby pomóc dzieciom w pokrywaniu kosztów zdobycia wyższego wykształcenia lub zakupu domu. Stawianie na inwestycje, które mają potencjał do wzrostu i elastyczność w generowaniu dochodu, może okazać się efektywną strategią oszczędzania na takie okazje.

  Czy oszczędzasz na konkretny cel, jak na przykład wkład własny na zakup nowego domu? Dochód z oszczędności może być ponownie zainwestowany, a akumulacja dywidend w dłuższym okresie powinna istotnie zwiększyć ostateczny zysk.

  Dlaczego powinieneś już dzisiaj rozpocząć planowanie swojej przyszłości? Przejście na emeryturę może wydawać się bardzo odległe jeśli teraz jesteś dwudziestokilkulatkiem. Im szybciej jednak zaplanujesz przyszłość pod kątem finansowym, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz mógł oszczędzać mniej. Planowanie finansowej przyszłości na początku kariery zawodowej pozwoli Ci dokonywać bardziej długoterminowych i potencjalnie korzystniejszych inwestycji.

  Jeśli jesteś takim typem inwestora, zazwyczaj Twoje cele finansowe oraz stosunek do ryzyka to:

  CELE FINANSOWE

  - Koszty edukacji
  - Opłaty za studia
  - Emerytura
  - Pomoc dziecku w zakupie mieszkania
  - Zmiana zawodu
  - Założenie firmy

  PODEJŚCIE DO RYZYKA

  - Nastawienie na długookresowe inwestycje z możliwością podjęcia wyższego ryzyka
  - Możliwość dokonania dodatkowych inwestycji w razie dysponowania dodatkowym kapitałem

 • W poszukiwaniu wolności

  Czy jesteś gotowy rozpocząć nową przygodę? Spędziłeś lata pracując na etacie i chcesz podjąć pracę na własny rachunek. W momencie, gdy zgromadziłeś już odpowiedni kapitał, inwestycja skoncentrowana na dochodzie może zapewnić Ci go regularnie.

  Czy masz realistyczny obraz swoich przyszłych potrzeb finansowych? Według danych Komisji Europejskiej, w całej Europie osoby powyżej 65 roku życia dysponują dochodem na poziomie 89% dochodu reszty populacji. Jednak ponieważ ta ostatnia grupa obejmuje również osoby w wieku nieprodukcyjnym, rzeczywisty procent dochodu osób na emeryturze jest dużo niższy.

  Jeśli jesteś takim typem inwestora, zazwyczaj Twoje cele finansowe oraz stosunek do ryzyka to:

  CELE FINANSOWE

  - Styl życia na emeryturze
  - Nowe hobby
  - Podróże
  - Życie za granicą

  PODEJŚCIE DO RYZYKA

  - Nastawienie na średni i wysoki poziom ryzyka przy jednoczesnym poszukiwaniu sposobów jego minimalizacji
  - Poszukiwanie dochodu bez nadmiernego ryzyka dla kapitału

 • Gotowy na emeryturę

  Czy rozważyłeś wszystkie możliwe koszty związane z nowym stylem życia? Ludzie często obserwują spadek swoich wydatków pod koniec swojego życia zawodowego.Nie zakładaj jednak z góry, że wszystkie Twoje wydatki będą niższe – niektóre mogą wzrosnąć, jak na przykład ogrzewanie oraz wydatki na rozrywkę.

  Czy planujesz dalsze zmiany? Jeśli ustaliłeś więcej niż jeden główny cel emerytalny, warto zastanowić się nad poziomem ryzyka, które gotowy jesteś podjąć oraz nad dochodem potrzebnym Ci do realizacji każdego z Twoich celów. Czy był(a)byś gotowy/a zaakceptować wyższy poziom ryzyka w odniesieniu do części Twojego kapitału, który przeznaczył(a)byś na przykład na sfinansowanie nowego hobby?

  Jeśli jesteś takim typem inwestora, zazwyczaj Twoje cele finansowe oraz stosunek do ryzyka to:

  CELE FINANSOWE

  - Styl życia na emeryturze
  - Podróże
  - Życie za granicą

  PODEJŚCIE DO RYZYKA

  - Zazwyczaj, nastawienie na inwestycje o średnim poziomie ryzyka
  - Potrzeba uniknikania znaczącego spadku wartości kapitału

 • Ostrożny komfort

  Jak długo możesz potrzebować dochodu na emeryturze? Ponieważ żyjemy coraz dłużej, nasze potrzeby finansowe są obecnie większe niż w przeszłości. Dane Brytyjskiego Urzędu Statystycznego wskazują, że jedno na troje dzieci rodzących się dzisiaj w Wielkiej Brytanii dożyje swoich setnych urodzin. Chociaż trudno jedoznacznie określić wysokość Twoich potrzeb, dobrze zaprojektowany plan generowania dochodu może pomóc w spełnianiu Twoich oczekiwań w długim okresie.

  Czy prawdopodobne jest to, że staniesz w obliczu dodatkowych kosztów związanych z opieką zdrowotną? W nadchodzących dekadach wiele osób może potrzebować jakiejś formy częściowej lub stałej opieki na emeryturze, szczególnie w sytuacji rosnącej długości życia.

  Czy rozważasz wsparcie finansowe dla następnych pokoleń? Pozostawianie po sobie dorobku nie jest niczym nadzwyczajnym. Jednak zastosowanie zrównoważonego podejścia do planowania finansowego w czasie emerytury, może zwiększyć szansę na przekazanie majątku potomkom.

  Jeśli jesteś takim typem inwestora, zazwyczaj Twoje cele finansowe oraz stosunek do ryzyka to:

  CELE FINANSOWE

  - Planowanie związane z nieruchomościami
  - Koszty dodatkowej opieki zdrowotnej
  - Częściowa lub stała opieka

  PODEJŚCIE DO RYZYKA

  - Nastawienie na krótkookresowe inwestycje o niskim poziomie ryzyka

Rozwiąż Test IQ

Dowiedz się więcej o skłonnościach behawioralnych w finansach oraz tego, jak wpływają one na podejmowanie decyzji inwestycyjnych razem z Joe Gladstonem, behawiorystą i doktorem na Uniwersytecie Cambridge.

Dowiedz się więcej o skłonnościach behawioralnych

Dowiedz się więcej o skłonnościach behawioralnych w finansach oraz tego, jak wpływają one na podejmowanie decyzji inwestycyjnych razem z Joe Gladstonem, behawiorystą i doktorem na Uniwersytecie Cambridge.

Rozwiązania inwestycyjne Schroders

Schroders jest dobrze przygotowany, aby pomóc Ci w realizacji celów finansowych Twoich klientów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań generujących dochód z akcji, instrumentów o stałym dochodzie oraz aktywów wielu klas. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych funduszy, łącznie z ceną, wynikami oraz literaturą dotyczącą funduszu, wystarczy kliknąć na odpowiednią zakładkę lub skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie.

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Maksymalizacja dochodu z akcji

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Osiągaj długoterminowe korzyści z inwestycji w portfel światowych akcji, korzystając z dodatkowego źródła stabilnych i regularnych dochodów na poziomie 7 % rocznie.

exit

Informacje o funduszu

Schroder ISF Global High Income Bond

Portfel globalnych obligacji

Schroder ISF Global High Income Bond

Osiągaj atrakcyjny dochód z portfela najlepszych okazji inwestycyjnych wśród obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych z całego świata.

exit

Informacje o funduszu

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Regularny dochód

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Kompletne i zdywersyfikowane rozwiązanie skoncentrowane na osiąganiu dochodu w wys. 5 % rocznie, wypłacanym kwartalnie, dzięki inwestycjom w akcje i obligacje z całego świata.

exit

Informacje o funduszu

© 2015 Schroders

Twój profil incomeIQ

0 Ukończono

Etap Twojego życia

Nie wybrano

Wybierz Zmień
Test incomeIQ

0 Ukończono

Zacznij test Dokończ test Pokaż wyniki