Напътствайте клиентите си в тяхното пътуване в incomeIQ

Никой не знае какво вещае бъдещето. Промяната на плановете и приоритетите в живота означава, че Вашите клиенти се изправят пред променящи се потребности от доходи и цели през живота си, като някои вродени поведенчески черти ще повлияят на вземането на решения при инвестирането.

Schroders incomeIQ е център за информация, съдържащ ръководства, съвети и инструменти, които Ви помагат да разрешавате тези въпроси с Вашите клиенти и да ги насърчавате да вземат информирани решения за ефективно удовлетворяване на техните потребности от доходи. Разработихме теста incomeIQ, който ще разкрие поведенческите наклонности на Вашите клиенти и ще даде полезни съвети, за да могат те да вземат по-добри инвестиционни решения.

Помогнете на клиентите си да станат добри инвеститори и да открият как Schroders incomeIQ може да Ви подкрепи при постигане на техните цели по отношение на доходите.

Изследвайте целите за доходите на Вашите клиенти

Какво искат да постигнат в живота Вашите клиенти, както в личен план, така и финансово? Напълно ли разбират те собствените си потребности от доходи – днес и в бъдеще? Насочете ги, като използвате ресурсите по-долу, за да намерите отговор на тези въпроси и да разработите техния план за доходите.

Какъв тип инвеститор по отношение на дохода е Вашият клиент?

Планирането на потребностите от доходи на Вашите клиенти не е въпрос само на цифри – то трябва да отчете тяхното настоящо положение, както и да изгради реалистично виждане за това как те искат да живеят в бъдеще. Има редица моменти в живота на човек, когато инвестициите, носещи доходи, могат да бъдат много полезни; независимо дали за да плащате такси за училище или университет, за да финансирате промяна в начина на живот като започването на собствен бизнес или като допълнителни доходи при наближаване или достигане до пенсиониране.

Използването на инвестиране за доходи изисква цялостно и истинско разбиране за това какво иска да постигне Вашият клиент, както в личностен, така и във финансов план, и за риска, който той е готов да поеме.

Този раздел представя четири големи етапа на живота с обичайно характерни потребности и цели за доходи, както и отношения към риска, които можете да използвате, за да консултирате клиентите си.

 • Финансиране на бъдещето

  Замисляли ли сте се как даден доход би Ви помогнал да платите разходите за отглеждане на семейството? Много родители очакват да помагат на децата си с университетските разходи или закупуването на жилище. Избирането на инвестиции с потенциал за растеж и гъвкавост при осигуряването на доход може да е ефективна стратегия за спестяване за такива събития.

  Спестявате ли за конкретна цел като депозит за нов дом? Доходът от спестявания може да бъде инвестиран повторно, а натрупването на дивиденти за дълъг период трябва да увеличи осезаемо общата възвръщаемост.

  Защо трябва да започнете да планирате бъдещето си сега? Пенсионирането може да изглежда доста далеч, ако сте в началото на 20-те си години, но колкото по-скоро го планирате финансово, толкова по-малко вероятно е да се наложи да заделяте средства. Планирането на Вашето финансово бъдеще на ранен етап от трудовия Ви живот ще Ви позволи да правите по-дългосрочни и потенциално по-изгодни инвестиции.

  Ако сте такъв тип инвеститор, Вашите типични цели за доходите и отношение към риска са:

  ЦЕЛИ ЗА ДОХОДИТЕ

  - такси за училище
  - такси за университет
  - пенсиониране
  - помощ за децата за закупуване на жилище
  - промяна на кариерата
  - започване на нов бизнес

  ОТНОШЕНИЕ КЪМ РИСКА

  - фокус върху дългосрочни инвестиции с възможност за поемане на по-висок риск
  - възможно е да правите допълнителни инвестиции, ако финансите го позволяват

 • Откриване на свободата


  Готови ли сте да започнете ново начинание? Прекарали сте години в работа и бихте искали да започнете нещо самостоятелно. След като сте натрупали приличен капитал, една инвестиция може да спомогне за осигуряването на редовен доход.

  Имате ли реалистично виждане за бъдещите си потребности от доходи? По данни на Европейската комисия хората над 65 г. в Европа имат среден доход от 89% от този на останалата част от населението, но тъй като тази останала част включва хора под трудоспособна възраст, реалният процент на средния доход на пенсионерите е много по-нисък.

  Ако сте такъв тип инвеститор, Вашите типични цели за доходите и отношение към риска са:

  ЦЕЛИ ЗА ДОХОДИТЕ

  - живот на пенсионер
  - нови хобита
  - пътуване
  - живеене в чужбина

  ОТНОШЕНИЕ КЪМ РИСКА

  - фокус върху среден до висок риск, но с възможност за елиминиране на риска
  - стремеж към генериране на доход без излишен капиталов риск

 • Готовност за пенсиониране

  Преценили ли сте всички евентуални разходи на новия Ви начин на живот? Често хората наблюдават намаляване на разходите си след приключване на трудовата си кариера, но не допускайте веднага, че всички Ваши разходи ще се понижат – някои могат и да се увеличат като отопление и разходи за почивка.

  Планирате ли да правите допълнителни промени? Ако сте идентифицирали повече от една цел за пенсиониране, си заслужава да прецените нивото на риск, което сте готов да понесете, и дохода, от който се нуждаете, за да постигнете всяка цел. Ще бъдете ли готов да поемете по-високо ниво на риск за частта от Вашия капитал, определен за финансиране на ново хоби например?

  Ако сте такъв тип инвеститор, Вашите типични цели за доходите и отношение към риска са:

  ЦЕЛИ ЗА ДОХОДИТЕ

  - живот на пенсионер
  - пътуване
  - живеене в чужбина

  ОТНОШЕНИЕ КЪМ РИСКА

  - обикновено фокусът е върху инвестиции със среден риск
  - трябва да се избягва значително намаляване на капитала

 • Внимателно удобство

  Колко дълго трябва да продължават приходите Ви след пенсиониране? Тъй като хората живеят по-дълго, техните потребности от доходи са по-високи, отколкото в миналото. Данните на Националната статистическа служба сочат, че във Великобритания 1 от 3 бебета, родени днес, се очаква да празнува своя 100-тен рожден ден. Въпреки че е трудно да се каже с точност от колко ще имате нужда, добре структуриран план за доходите може да помогне за изпълнение на потребностите в дългосрочна перспектива.

  Има ли вероятност да се изправите пред допълнителни разходи за здравеопазване? През следващите десетилетия много повече хора ще се нуждаят от почасови или постоянни грижи след пенсиониране, тъй като продължителността на живота продължава да нараства.

  Мислите ли да осигурите бъдещите поколения? Оставянето на наследство не е точна наука. Но възприемането на балансиран подход към финансовото планиране през годините в пенсия може да увеличи вероятността да имате какво да оставите след себе си.

  Ако сте такъв тип инвеститор, Вашите типични цели за доходите и отношение към риска са:

  ЦЕЛИ ЗА ДОХОДИТЕ

  - наследствено планиране
  - допълнителни разходи за здравеопазване
  - почасови или постоянни грижи

  ОТНОШЕНИЕ КЪМ РИСКА

  - фокус върху краткосрочни инвестиции с нисък риск

Направете теста incomeIQ

Научете повече за поведенческите наклонности

Решения за доходите на Schroders

Schroders е позиционирано добре, за да Ви помогне да постигнете целите на Вашите клиенти чрез нашата гама решения за доходите включващи акции, фиксирана доходност и множество активи. За по-подробна информация за нашите фондове, включително цени, представяне и специализирана литература просто натиснете на съответния показалец или се свържете с нас тук.

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Максимално увеличаване на капитала

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Възползвайте се от възможностите за повишаване на доходите и ръст на капитала чрез инвестиране в европейски акции

exit

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Максимално увеличаване на капитала

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Възползвайте се от възможностите за повишаване на доходите и ръст на капитала чрез инвестиране в глобални акции

exit

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Максимално увеличаване на капитала

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Възползвайте се от солидните доходи и потенциала за растеж от някои от най-динамичните икономики в света.

exit

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Множество активи

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Цялостно решение за доходите, инвестиращо в най-добрите възможности от различни класове активи в целия свят.

exit

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Schroder ISF Global High Income Bond

Фиксирана доходност

Schroder ISF Global High Income Bond

Генерирайте високи доходи от най-привлекателните възможности на възникващите пазари и дългови инструменти с висока доходност от целия свят

exit

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Schroder ISF Global High Yield

Фиксирана доходност

Schroder ISF Global High Yield

Портфейл с фиксирана доходност, изграден от "най-добри идеи", насочен към най-привлекателните високодоходни възможности по целия свят

exit

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

© 2015 Schroders

Вашият профил на доходите

0 завършен

Вашият начин на живот

Изчисти

Избери Промени
incomeIQ Тест

0 завършен

Започни теста Завърши теста Вижте пълните резултати